150 câu hỏi thi bằng lái xe máy có đáp án mới nhất

Phần 2: từ câu 51 đến câu 100 của 150 câu hỏi thi bằng lái xe A1, A2

Câu 51: câu 51

Đáp án đúng là:1
Câu 52: câu 52

Đáp án đúng là:3
Câu 53: câu 53

Đáp án đúng là:1
Câu 54: câu 54

Đáp án đúng là:1,3
Câu 55: câu 55

Đáp án đúng là:1
Câu 56: câu 56

Đáp án đúng là:3
Câu 57: câu 57

Đáp án đúng là:1
Câu 58: câu 58

Đáp án đúng là:1
Câu 59: câu 59

Đáp án đúng là:1,2
Câu 60: câu 60

Đáp án đúng là:1,2
Câu 61: câu 61

Đáp án đúng là:1
Câu 62: câu 62

Đáp án đúng là:2
Câu 63: câu 63

Đáp án đúng là:1,2
Câu 64: câu 64

Đáp án đúng là:1,2
Câu 65: câu 65

Đáp án đúng là:3
Câu 66: câu 66

Đáp án đúng là:2
Câu 67: câu 67

Đáp án đúng là:2,3
Câu 68: câu 68

Đáp án đúng là:2
Câu 69: câu 69

Đáp án đúng là:1
Câu 70: câu 70

Đáp án đúng là:1
Câu 71: câu 71

Đáp án đúng là:1,2
Câu 72: câu 72

Đáp án đúng là:2
Câu 73: câu 73

Đáp án đúng là:3
Câu 74: câu 74

Đáp án đúng là:1
Câu 75: câu 75

Đáp án đúng là:3
Câu 76: câu 76

Đáp án đúng là:1,2
Câu 77: câu 77

Đáp án đúng là:2
Câu 78: câu 78

Đáp án đúng là:2,3
Câu 79: câu 79

Đáp án đúng là:1,3
Câu 80: câu 80

Đáp án đúng là:1,2
Câu 81: câu 81

Đáp án đúng là:3
Câu 82: câu 82

Đáp án đúng là:1
Câu 83: câu 83

Đáp án đúng là:3
Câu 84: câu 84

Đáp án đúng là:2
Câu 85: câu 85

Đáp án đúng là:1
Câu 86: câu 86

Đáp án đúng là:3
Câu 87: câu 87

Đáp án đúng là:1
Câu 88: câu 88

Đáp án đúng là:2
Câu 89: câu 89

Đáp án đúng là:1
Câu 90: câu 90

Đáp án đúng là:2
Câu 91: câu 91

Đáp án đúng là:1
Câu 92: câu 92

Đáp án đúng là:2
Câu 93: câu 93

Đáp án đúng là:2
Câu 94: câu 94

Đáp án đúng là:1
Câu 95: câu 95

Đáp án đúng là:2
Câu 96: câu 96

Đáp án đúng là:1
Câu 97: câu 97

Đáp án đúng là:2
Câu 98: câu 98

Đáp án đúng là:3
Câu 99: câu 99

Đáp án đúng là:2
Câu 100: câu 100

Đáp án đúng là:1


Nếu bạn cảm thấy hữu ích xin dành 1 phút nhận xét phần mềm này tại Google Plug hoặc like và đóng góp ý kiến ở bên dưới giúp chúng tôi hoàn thiện hơn. Chúc bạn vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe sắp đến !

150 câu hỏi thi bằng lái xe máy có đáp án mới nhất 4.28/5 (85.63%) 423 votes

Trả lời

21 Bình Luận đến "150 câu hỏi thi bằng lái xe máy có đáp án mới nhất"

  • Linh

    Câu 17 là đáp án 1 chứ

    • Nhatphongvn

      Luật quy định cấm điều khi xe ô tô, xe máy mà trong hơi thở hoặc trong máu có nồng độ cồn nhé bạn. Còn mức phạt sẽ dựa vào tỉ lệ nồng độ cồn bao nhiêu, câu này có thể gọi là câu bẫy học viên