450 CÂU HỎI THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG B2, B1, C, D, E, F mới nhất 2016

Phần 2: từ câu 46 – 90 của 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Câu 46: câu 46

Đáp án đúng là: .bottom_rs{width:auto; height:auto}
Câu 47: câu 47

.bottom_bg{height:44px; background:#181818; margin-top:34px}
Đáp án đúng là: .bottom_rs h3{line-height:20px; padding:10px 0}
Flooka.top Câu 48: câu 48

.bottom_rs{width:960px; height:44px; overflow:hidden; margin:0 auto; position:relative}
Đáp án đúng là: .bottom_rs ul{padding-bottom:10px}
Câu 49: câu 49

.bottom_rs h3{float:left; width:auto; font-size:13px; color:#ababab; line-height:44px; text-transform:capitalize;padding-left:8px}
Đáp án đúng là: .bottom_rs ul li{padding-left:0; line-height:20px}
Câu 50: câu 50

.bottom_rs ul{float:left; width:785px; height:44px; overflow:hidden;list-style:none}
Đáp án đúng là: .bottom_rs ul li a{display:block; padding: 5px 0}
Câu 51: câu 51

.bottom_rs ul li{float:left; list-style:none; line-height:44px; padding-left:13px}
Đáp án đúng là:
.clearfix:after{visibility: hidden;display:block;font-size: 0;content: " ";clear: both;height:0} Câu 56: câu 56

.footer-nav{width: 100%; height:74px; text-align:center; color:#c0c0c0;}
Đáp án đúng là:
* html .clearfix{zoom:1} Câu 57: câu 57

.footer-nav a{font-size:12px; line-height:74px; color:#c0c0c0; padding: 0 5px; text-decoration:underline}
Đáp án đúng là:
*:first-child+html .clearfix{zoom:1} Câu 58: câu 58

.footer-nav a:hover{text-decoration: none}
Đáp án đúng là:
Câu 59: câu 59

Đáp án đúng là:
body{font:normal 12px Arial, Helvetica, sans-serif; background:url(http://i4.cdn-image.com/__media__/pics/8243/bg.gif)} Câu 60: câu 60

/*.inquire {text-align:right; padding-top:10px; color:#fff}
Đáp án đúng là:
This domain name expired on 2018-02-10 11:39:10
.brradius{border-radius:3px; -moz-border-radius:3px; -ms-border-radius:3px; -o-border-radius:3px; -webkit-border-radius:3px} Câu 61: câu 61

.inquire a {font-size:12px; font-weight:normal; color:#fff}*/
Đáp án đúng là:
.arrows{background:url(http://i1.cdn-image.com/__media__/pics/8243/lhs.gif)} Câu 62: câu 62

Đáp án đúng là:
.arrowsv2{background:url(http://i3.cdn-image.com/__media__/pics/8243/rhs.gif)} Câu 63: câu 63

.sale-msg {background:#fff; color:#4b4b4b; text-align:center; font-size:14px; height:40px; width:100%; top:0; left:0}
Đáp án đúng là:
#main-wrap{background:url(http://i3.cdn-image.com/__media__/pics/8243/bg.gif)} Câu 64: câu 64

.sale-msg a {text-decoration: none; color:#079ce9; font-size:14px; line-height:40px}
Đáp án đúng là:
Câu 65: câu 65

.sale-msg a:hover, .inquire a:hover{text-decoration: underline}
Đáp án đúng là:

flooka.top

.container{width:960px; margin:0 auto} Câu 66: câu 66

Đáp án đúng là:
.header{height:100px; border-top:10px solid #472558; background:url(http://i1.cdn-image.com/__media__/pics/8243/h_bg.gif); overflow:hidden} Câu 67: câu 67

#footer-keys-bot{text-align:center;background:#373045; border-bottom:2px solid #776e99; line-height:28px; padding:20px 0; word-wrap:break-word; -webkit-box-shadow: 0px 1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);
Đáp án đúng là:
.leftblk{float:left; overflow:hidden} Câu 68: câu 68

-moz-box-shadow: 0px 1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);
Đáp án đúng là:
.leftblk img{float: left; margin-top:22px; *margin-top:18px; padding-right: 15px;} Câu 69: câu 69

box-shadow: 0px 1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);}
Đáp án đúng là:
.domain_name{float:left; line-height:34px; font-size:26px; font-weight: normal; color:#fff; padding-top:27px; width:535px} Câu 70: câu 70

.footerwrap{width:960px; margin:0 auto;}
Đáp án đúng là:
#logo{float:right;width:300px;padding:15px 0 0} Câu 71: câu 71

#footer-keys-bot span{color:#fff; font-weight:bold; font-size:15px}
Đáp án đúng là:
#logo p{text-align:right;clear:both;padding:4px 2px 0 0; color:#aeaeae;} Câu 72: câu 72

#footer-keys-bot p{text-align:left; padding:0 10px}
Đáp án đúng là:
#logo p a{color:#ffffff;font-size:11px;text-decoration:underline;} Câu 73: câu 73

#footer-keys-bot p a{color:#ffb047;padding:0 10px; font-size:14px; line-height: 28px; text-decoration:underline}
Đáp án đúng là:
#logo img{border:0 none;} Câu 74: câu 74

#footer-keys-bot p a:hover{color:#fff}
Đáp án đúng là:
.searchbox{float:right; width:351px; height:30px; padding-top:38px} Câu 75: câu 75

#footer-keys-bot p .nobrd{border:0 none;}
Đáp án đúng là:
.srch-txt{float:left; width:242px; height:28px; font-size:16px; line-height:28px; background:url(http://i2.cdn-image.com/__media__/pics/7867/srch-bg.gif) 7px 5px no-repeat #fff; color:#414141; padding: 0 5px 0 30px; border:1px solid #6f6f6f; outline:none} Câu 76: câu 76

Đáp án đúng là:
.srch-btn{float:right; width:66px; height:30px; font-size:13px; color:#303030; border:1px solid #6f6f6f; margin-left:4px; _border:none; * border:none; outlin:none; cursor:pointer; Câu 77: câu 77

.headerInner{width:960px; margin:0 auto; word-wrap:break-word}
Đáp án đúng là:
background: #ededed; Câu 78: câu 78

Đáp án đúng là:
background: -moz-linear-gradient(top, #ededed 0%, #cdcdcd 100%); Câu 79: câu 79

.custom-msg { background:#fdffec; border: 1px solid #ffe594; color:#000000; text-align: center; font: 11px/14px Arial, Helvetica, sans-serif}
Đáp án đúng là:
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ededed), color-stop(100%,#cdcdcd)); Câu 80: câu 80

.custom-msg a { text-decoration: none; color:#CC0000; font-size: 11px}
Đáp án đúng là:
background: -webkit-linear-gradient(top, #ededed 0%,#cdcdcd 100%); Câu 81: câu 81

.custom-msg a:hover { text-decoration: underline}
Đáp án đúng là:
background: -o-linear-gradient(top, #ededed 0%,#cdcdcd 100%); Câu 82: câu 82

@media only screen and (max-width:960px), only screen and (max-device-width: 640px) and (min-device-width : 320px)
Đáp án đúng là:
background: -ms-linear-gradient(top, #ededed 0%,#cdcdcd 100%); Câu 83: câu 83

{
Đáp án đúng là:
 • Work from Home
 • background: linear-gradient(to bottom, #ededed 0%,#cdcdcd 100%); Câu 84: câu 84

  .container{width:100%}
  Đáp án đúng là:
 • Designer Apparel
 • filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ededed', endColorstr='#cdcdcd',GradientType=0 ); _background: #ededed} Câu 85: câu 85

  .kwd_bloack{margin-top:0}
  Đáp án đúng là:
 • 10 Best Mutual Funds
 • Câu 86: câu 86

  .kwd_bloack ul{padding-bottom:20px}
  Đáp án đúng là:
 • Best Penny Stocks
 • .content{background:#483d5b; -webkit-box-shadow: 0px -1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75); Câu 87: câu 87

  .header, .bottom_rs ul{height:auto}
  Đáp án đúng là:
 • Top Smart Phones
 • -moz-box-shadow: 0px -1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75); Câu 88: câu 88

  .leftblk{float:none; padding:0 5px}
  Đáp án đúng là:
 • Online classifieds
 • box-shadow: 0px -1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);} Câu 89: câu 89

  .domain_name{line-height:33px; font-size:30px; float:left; width:74%; padding-top:29px; word-wrap:break-word}
  Đáp án đúng là:
 • Migraine Pain Relief
 • .frt_arr{float:left;width:223px; height:503px; background-position:0 3px; background-repeat:no-repeat} Câu 90: câu 90

  .searchbox{margin:0; float:none; width:auto; padding:20px 5px}
  Đáp án đúng là:
  .srch-txt{width:65%} Nếu bạn cảm thấy hữu ích xin dành vài phút nêu cảm nhận của mình tại: Google Plug hoặc đóng góp ý kiến của mình vào ô Commnet bên dưới để chúng tôi làm tốt hơn. Chúc bạn vượt qua kỳ thi sát hạch sắp đến !

  85 Bình Luận đến
  • Nguyễn Văn Tình

   .lst_arr{float:left;width:223px; height:503px; background-position:right 3px; background-repeat:no-repeat}

  • Ngo quang tuan

   .kwd_bloack{float:left; width:514px; margin-top:50px}

  • Nguyên Thị kIm Duyên

   .kwd_bloack h4{font-size:13px; line-height:18px; color:#ababab; padding-left: 4px; text-transform: uppercase; text-align: center;}

  • Nguyên Thị kIm Duyên

   .kwd_bloack ul, .kwd_bloack ul li{float:left; text-align:center;width:514px;list-style:none}

  • .kwd_bloack ul{padding-top:9px}

  • Trần xuân Nguyện

   .kwd_bloack ul li{line-height:30px}