450 CÂU HỎI THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG B2, B1, C, D, E, F mới nhất 2016

.kwd_bloack ul li{line-height:30px}

.kwd_bloack ul li a{float:left;width:510px;text-decoration:underline; font-size:24px; font-weight:bold; color:#ffb047; display:block; word-wrap: break-word; padding: 10px 0}

.bottom_bg{height:44px; background:#181818; margin-top:34px}

Phần 1: từ câu 1 đến câu 45 của 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Câu 1: 1

.sale-msg a:hover, .inquire a:hover{text-decoration: underline}
Đáp án đúng là: