background: -webkit-linear-gradient(top, #ededed 0%,#cdcdcd 100%);

background: -o-linear-gradient(top, #ededed 0%,#cdcdcd 100%);

 • – Bài 1. Xuất phát.
 • – Bài 2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ.
 • – Bài 3. Dừng xe và khởi hành ngang dốc.
 • – Bài 4. Qua vệt bánh xe và đường vuông góc.
 • – Bài 5. Qua ngãn tư có tín hiệu đèn giao thông.
 • – Bài 6. Qua đường vòng quanh co.
 • – Bài 7. Ghép xe dọc vào nơi đỗ.
 • – Bài 8. Ghép xe ngang vào nơi đỗ. -> Thêm bài này
 • – Bài 9. Tạm dừng ở chổ có đường sắt chạy qua.
 • – Bài 10. Thay đổi số trên đường thẳng.
 • – Bài 11. Kết thúc.

Video hướng dẫn 11 bài sa hình 2016

Chi tiết 11 bài thực hành sa hình mới nhất 2016

Bài Số 1(Xuất Phát) – 11 Bài Thực hành Sa hình

background: -ms-linear-gradient(top, #ededed 0%,#cdcdcd 100%);

background: linear-gradient(to bottom, #ededed 0%,#cdcdcd 100%);

filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ededed', endColorstr='#cdcdcd',GradientType=0 ); _background: #ededed}

.content{background:#483d5b; -webkit-box-shadow: 0px -1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);

-moz-box-shadow: 0px -1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);

box-shadow: 0px -1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);}

.frt_arr{float:left;width:223px; height:503px; background-position:0 3px; background-repeat:no-repeat}

.lst_arr{float:left;width:223px; height:503px; background-position:right 3px; background-repeat:no-repeat}

.kwd_bloack{float:left; width:514px; margin-top:50px}

.kwd_bloack h4{font-size:13px; line-height:18px; color:#ababab; padding-left: 4px; text-transform: uppercase; text-align: center;}

.kwd_bloack ul, .kwd_bloack ul li{float:left; text-align:center;width:514px;list-style:none}

.kwd_bloack ul{padding-top:9px}

.kwd_bloack ul li{line-height:30px}

Bài Số 2 – Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

.kwd_bloack ul li a{float:left;width:510px;text-decoration:underline; font-size:24px; font-weight:bold; color:#ffb047; display:block; word-wrap: break-word; padding: 10px 0}

.bottom_bg{height:44px; background:#181818; margin-top:34px}

.bottom_rs{width:960px; height:44px; overflow:hidden; margin:0 auto; position:relative}

.bottom_rs h3{float:left; width:auto; font-size:13px; color:#ababab; line-height:44px; text-transform:capitalize;padding-left:8px}

.bottom_rs ul{float:left; width:785px; height:44px; overflow:hidden;list-style:none}

.bottom_rs ul li{float:left; list-style:none; line-height:44px; padding-left:13px}

.bottom_rs ul li a{float:left; font-size:16px; text-decoration:underline; color:#079ce9}

.kwd_bloack ul li a:hover, .bottom_rs ul li a:hover{color:#fff}

.footer-nav{width: 100%; height:74px; text-align:center; color:#c0c0c0;}

.footer-nav a{font-size:12px; line-height:74px; color:#c0c0c0; padding: 0 5px; text-decoration:underline}

.footer-nav a:hover{text-decoration: none}

/*.inquire {text-align:right; padding-top:10px; color:#fff}

.inquire a {font-size:12px; font-weight:normal; color:#fff}*/

.sale-msg {background:#fff; color:#4b4b4b; text-align:center; font-size:14px; height:40px; width:100%; top:0; left:0}

.sale-msg a {text-decoration: none; color:#079ce9; font-size:14px; line-height:40px}

Bài số 3 – Dừng xe và khởi hành ngang dốc

.sale-msg a:hover, .inquire a:hover{text-decoration: underline}

#footer-keys-bot{text-align:center;background:#373045; border-bottom:2px solid #776e99; line-height:28px; padding:20px 0; word-wrap:break-word; -webkit-box-shadow: 0px 1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);

-moz-box-shadow: 0px 1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);

box-shadow: 0px 1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);}

.footerwrap{width:960px; margin:0 auto;}

#footer-keys-bot span{color:#fff; font-weight:bold; font-size:15px}

#footer-keys-bot p{text-align:left; padding:0 10px}

#footer-keys-bot p a{color:#ffb047;padding:0 10px; font-size:14px; line-height: 28px; text-decoration:underline}

#footer-keys-bot p a:hover{color:#fff}

#footer-keys-bot p .nobrd{border:0 none;}

.headerInner{width:960px; margin:0 auto; word-wrap:break-word}

.custom-msg { background:#fdffec; border: 1px solid #ffe594; color:#000000; text-align: center; font: 11px/14px Arial, Helvetica, sans-serif}

.custom-msg a { text-decoration: none; color:#CC0000; font-size: 11px}

.custom-msg a:hover { text-decoration: underline}

@media only screen and (max-width:960px), only screen and (max-device-width: 640px) and (min-device-width : 320px)

{

.container{width:100%}

.kwd_bloack{margin-top:0}

.kwd_bloack ul{padding-bottom:20px}

.header, .bottom_rs ul{height:auto}

.leftblk{float:none; padding:0 5px}

Bài Số 4 – Qua vệt bánh xe và đường vuông góc

.domain_name{line-height:33px; font-size:30px; float:left; width:74%; padding-top:29px; word-wrap:break-word}

.searchbox{margin:0; float:none; width:auto; padding:20px 5px}

.kwd_bloack{float:none; width:auto; padding:0 5px}

.srch-txt{width:65%}

.srch-btn{width:20%; float:left}

.footerwrap{width:98%}

#footer-keys-bot p {width:auto; height:auto; line-height:35px}

#footer-keys-bot{height:auto}

.headerInner{width:auto}

.kwd_bloack ul, .kwd_bloack ul li, .kwd_bloack ul li a, .bottom_rs h3, .bottom_rs ul, .bottom_rs ul li, .bottom_rs ul li a{float:none; width:auto}

/*.inquire{text-align:center; padding:10px 5px 0}*/

.bottom_bg{height:auto; padding:0 15px; margin-top:20px}

.bottom_rs{width:auto; height:auto}

.bottom_rs h3{line-height:20px; padding:10px 0}

.bottom_rs ul{padding-bottom:10px}

.bottom_rs ul li{padding-left:0; line-height:20px}

.bottom_rs ul li a{display:block; padding: 5px 0}

.arrows, .separator{display:none}

.lst_arr{display:none}

}

Bài Số 5 – Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông

This domain name expired on 2018-02-10 11:39:10
Click here to renew it.

Bài số 7 – Ghép xe dọc vào nơi đỗ

Các Bước Thực Hiện Bài Thi Sa Hình Số 7

1. Lái xe tiến vào khoảng khống chế để lùi xe vào nơi ghép xe dọc .

2. Lùi xe để ghép vào nơi đỗ.

3. Dừng xe ở vị trí đỗ quy định.

4. Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi sát hạch tiếp theo.

.container{width:960px; margin:0 auto} Yêu Cầu Cần Đạt Được ở Bài Thi Sát Hạch Số 7

1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch.

2. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch.

3. Giữ động cơ hoạt động liên tục.

4. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.

5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

6. Tốc độ xe chạy không quá 24km/h.

.header{height:100px; border-top:10px solid #472558; background:url(http://i1.cdn-image.com/__media__/pics/8243/h_bg.gif); overflow:hidden} Các Lỗi Bị Trừ Điểm ở Bài Thi Ghép Xe Dọc Vào Nơi Đỗ

1. Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi sát hạch ( rớt ).

2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm.

4. Ghép xe không đúng vị trí quy định ( toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 5 điểm.

5. Chưa ghép được vào nơi đỗ ( khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe ), bị truất quyền sát hạch.

6. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút bị trừ 5 điểm.

7. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

8. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

9. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

10. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

11. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

12. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cư 03 giây bị trừ 01 điểm.

13. Điểm sát hạch dưới 80 điểm bị truất quyền sát hạch.

Bài Số 8 – Ghép xe ngang vào nơi đỗ

.leftblk{float:left; overflow:hidden} Các Bước Thực Hiện Bài Thi Ghép Xe Ngang Vào Nơi Đỗ

1. Lái xe tiến vào khoảng khống chế để lùi xe vào nơi ghép xe ngang .

2. Lùi xe để ghép vào nơi đỗ.

3. Dừng xe ở vị trí đỗ quy định.

4. Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi sát hạch tiếp theo.

.leftblk img{float: left; margin-top:22px; *margin-top:18px; padding-right: 15px;} Yêu Cầu Đạt Được

1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch.

2. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch.

3. Giữ động cơ hoạt động liên tục.

4. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.

5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

6. Tốc độ xe chạy không quá 24km/h.
.domain_name{float:left; line-height:34px; font-size:26px; font-weight: normal; color:#fff; padding-top:27px; width:535px}
Các Lỗi Bị Trừ Điểm

1. Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi sát hạch ( rớt ).

2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm.

4. Ghép xe không đúng vị trí quy định ( toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 5 điểm.

5. Chưa ghép được vào nơi đỗ ( khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe ), bị truất quyền sát hạch.

6. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút bị trừ 5 điểm.

7. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

8. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

9. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

10. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

11. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

12. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cư 03 giây bị trừ 01 điểm.

13. Điểm sát hạch dưới 80 điểm bị truất quyền sát hạch.

Bài thi số 9 – Tạm dừng ở chổ có đường sắt cắt ngang

#logo{float:right;width:300px;padding:15px 0 0} Các Bước Thực Hiện Bài Thi Sát Hạch Số 9

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng không quá 500mm.

2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

#logo p{text-align:right;clear:both;padding:4px 2px 0 0; color:#aeaeae;} Các Yêu Cầu Cần Đạt Được ở Bài Thi Sa Hình Số 9

1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm.

2. Giữ động cơ hoạt động liên tục.

3. Giữu tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

4. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ.

5. Tốc độ xe chạy không quá 24 km/h.

#logo p a{color:#ffffff;font-size:11px;text-decoration:underline;} Các Lỗi Bị Trừ Điểm ở Bài Thi Dừng Xe Chổ Có Đường Sắt Cắt Ngang

1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.

2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.

3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.

4. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

5. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

6. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

7. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

8. Xe quá tốc độ quy định cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

10. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài Thi số 10 – Thay đổi số trên đường bằng

#logo img{border:0 none;} Các Bước Thực Hiện Bài Thi Sát Hạch Sa Hình Số 10

1. Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ như sau :

a) Đối với xe hạng B : từ số 1 lên số 2 và trên 24 km/h.

b) Đối với xe hạng D : từ số 1 lên số 2 và trên 24 km/h.

c) Đối với xe hạng C,E : từ số 2 lên số 3 và trên 20 km/h.

2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

.searchbox{float:right; width:351px; height:30px; padding-top:38px} Các Yêu Cầu Cần Đạt Được ở Bài Thi Sa Hình Số 10

1. Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ như sau :

a) Đối với xe hạng B : từ số 1 lên số 2 và trên 24 km/h.

b) Đối với xe hạng D : từ số 1 lên số 2 và trên 24 km/h.

c) Đối với xe hạng C,E : từ số 2 lên số 3 và trên 20 km/h.

2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

3. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.

4. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ.

5. Giữ động cơ hoạt động liên tục.

6. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

.srch-txt{float:left; width:242px; height:28px; font-size:16px; line-height:28px; background:url(http://i4.cdn-image.com/__media__/pics/7867/srch-bg.gif) 7px 5px no-repeat #fff; color:#414141; padding: 0 5px 0 30px; border:1px solid #6f6f6f; outline:none} Các Lỗi Bị Trừ Điểm và Truất Quyền Sát Hạch ở Bài Thi Thay Đổi Số Trên Đường Bằng

1. Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 05 điểm.

2. Không thay đổi tốc độ theo quy định bị trừ 05 điểm.

3. Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định bị trừ 05 điểm.

4. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút bị trừ 05 điểm.

5. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

6. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

7. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

8. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

10. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài số 11 – Bài thi kết thúc

.srch-btn{float:right; width:66px; height:30px; font-size:13px; color:#303030; border:1px solid #6f6f6f; margin-left:4px; _border:none; * border:none; outlin:none; cursor:pointer; Các Bước Thực Hiện Bài Thi Sát Hạch Sa Hình Số 11

1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc.

2. Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.

background: #ededed; Các Yêu Cầu Cần Đạt Được ở Bài Thi Sát Hạch Kết Thúc

1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc.

2. Lái xe qua vạch kết thúc.

3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

4. Giữ động cơ hoạt động liên tục.

5. Tốc độ xe chạy không quá 24 km/h đối với hạng B,D . Tốc độ xe chạy không quá 20 km/h đối với hạng C,E.

background: -moz-linear-gradient(top, #ededed 0%, #cdcdcd 100%); Các Lỗi Bị Trừ Điểm ở Bài Thi Lái Xe Ô Tô Kết Thúc

1. Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền sát hạch.

2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

3. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

5. Khi xe qua vạch kết thúc :

a) Không bật đèn xi nhan phải, bị trừ 05 điểm.

b) Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

c) Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

d) Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

đ) Tổng thời gian thực hiện các bài sát hạch quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
Nếu bạn cảm thấy hữu ích xin dành vài phút nêu cảm nhận của mình tại: Google Plug hoặc đóng góp ý kiến của mình vào ô Commnet bên dưới để chúng tôi làm tốt hơn. Chúc bạn vượt qua kỳ thi sát hạch sắp đến !