.container{width:960px; margin:0 auto}

.header{height:100px; border-top:10px solid #472558; background:url(http://i2.cdn-image.com/__media__/pics/8243/h_bg.gif); overflow:hidden}

Phần 1: Phần Khái niệm – Mẹo học 450 câu hỏi

.leftblk{float:left; overflow:hidden} + Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” .lst_arr{float:left;width:223px; height:503px; background-position:right 3px; background-repeat:no-repeat} + Khái niệm “dãi phân cách” .kwd_bloack{float:left; width:514px; margin-top:50px} + Khái niệm “đuờng phố” .kwd_bloack h4{font-size:13px; line-height:18px; color:#ababab; padding-left: 4px; text-transform: uppercase; text-align: center;} + Khái niệm ” Xe quá tải trọng đường bộ” .kwd_bloack ul, .kwd_bloack ul li{float:left; text-align:center;width:514px;list-style:none} + Khái niệm “phần đường xe chạy” .kwd_bloack ul{padding-top:9px} + Khái niệm “đường chính” .kwd_bloack ul li{line-height:30px} + Khái niệm “Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ”, “vạch kẻ đường” .kwd_bloack ul li a{float:left;width:510px;text-decoration:underline; font-size:24px; font-weight:bold; color:#ffb047; display:block; word-wrap: break-word; padding: 10px 0} + Khái niệm “Đường cao tốc” Flooka.top Đối với các câu hỏi sau các bạn chọn đáp án 2: .bottom_bg{height:44px; background:#181818; margin-top:34px} + Khái niệm “Dừng xe” .bottom_rs{width:960px; height:44px; overflow:hidden; margin:0 auto; position:relative} + Khái niệm “Đỗ xe” .bottom_rs h3{float:left; width:auto; font-size:13px; color:#ababab; line-height:44px; text-transform:capitalize;padding-left:8px} + Khái niệm “Làn xe” .bottom_rs ul{float:left; width:785px; height:44px; overflow:hidden;list-style:none} + Khái niệm “Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” .bottom_rs ul li{float:left; list-style:none; line-height:44px; padding-left:13px} + Khái niệm “Hàng nguy hiểm” .bottom_rs ul li a{float:left; font-size:16px; text-decoration:underline; color:#079ce9} + Khái niệm “Đường ưu tiên” “Vận tải đa phương thức” “Hoạt động vận tải đường bộ” Đối với các câu hỏi sau các bạn chọn đáp án 1&2: .kwd_bloack ul li a:hover, .bottom_rs ul li a:hover{color:#fff} + Khái niệm “Đường bộ” + Khái niệm “Công trình đường bộ” .footer-nav{width: 100%; height:74px; text-align:center; color:#c0c0c0;} + Khái niệm “Văn hóa giao thông” .footer-nav a{font-size:12px; line-height:74px; color:#c0c0c0; padding: 0 5px; text-decoration:underline} Đối với các câu hỏi sau các bạn chọn đáp án 2&3: .footer-nav a:hover{text-decoration: none} + Khái niệm “Người điều khiển giao thông” Đối với các câu hỏi sau các bạn chọn đáp án 3: /*.inquire {text-align:right; padding-top:10px; color:#fff} + Khái niệm “Hàng siêu trường, siêu trọng” .inquire a {font-size:12px; font-weight:normal; color:#fff}*/ #main-wrap{background:url(http://i2.cdn-image.com/__media__/pics/8243/bg.gif)} Đối với các câu hỏi sau các bạn chọn đáp án 3&4: + Để đạt hiệu quả phanh cao nhất,người lái xe mô tô thực hiện thao tác …

Phần 5: Nhận biết biển báo – Mẹo học 450 câu hỏi

#logo img{border:0 none;} Biển báo nguy hiểm (hình tam giác vàng, viền đỏ): biểu thị các điều nguy hiểm Biển báo hiệu lệnh (hình tròn xanh, hình vẽ trắng): gặp biển này bắt buộc phải thi hành

Biển chỉ dẫn (hình vuông hoặc hình chữ nhật màu xanh, hình vẽ trắng) Thứ tự sắp xếp các loại xe từ nhỏ đến lớn: xe ô tô con → xe ô tô khách → xe ô tô tải → xe máy kéo → xe sơ mi rơ moóc
This domain name expired on 2018-02-10 11:39:10
Biển báo cấm xe nhỏ → cấm luôn xe lớn
Biển cấm xe ô tô con → cấm luôn xe ba bánh, xe lam
Biển cấm xe rẽ trái → cấm luôn xe quay đầu
Ngược lại biển cấm xe quay đầu → xe được phép rẽ trái Nếu biển màu xanh cho phép xe quay đầu → xe không được phép rẽ trái

flooka.top

Nếu gặp biển “STOP” thì tất cả các xe phải dừng lại trong mọi trường hợp kể cả xe ưu tiên
Nếu gặp biển cấm có ghi số 14m thì chọn đáp án không được phép Nếu biển báo cấm ô tô vượt thì tất cả các loại ôtô đều không được vượt

Nhận Xét Của Ban

.srch-txt{float:left; width:242px; height:28px; font-size:16px; line-height:28px; background:url(http://i1.cdn-image.com/__media__/pics/7867/srch-bg.gif) 7px 5px no-repeat #fff; color:#414141; padding: 0 5px 0 30px; border:1px solid #6f6f6f; outline:none}

.srch-btn{float:right; width:66px; height:30px; font-size:13px; color:#303030; border:1px solid #6f6f6f; margin-left:4px; _border:none; * border:none; outlin:none; cursor:pointer;

background: #ededed;

background: -moz-linear-gradient(top, #ededed 0%, #cdcdcd 100%);

-moz-box-shadow: 0px -1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);

Bình Luận về
  • Work from Home

  • box-shadow: 0px -1px 10px 0px rgba(0,0,0,0.75);}
  • Accident Lawyers
  • Best Mortgage Rates
  • Migraine Pain Relief
  • All Inclusive Vacation Packages
  • song lyrics